Stine Willum – Udvælgelse af donorer og etiske overvejelser

Stine Willum Adrian fortæller om donorvalg. Hvordan vælger man donor?  Skal jeg vælge en anonym donor, en ikke-anonym donor eller en donor med udvidet profil? Det er spørgsmål, der rejser sig, når man skal anvende donor til fertilitetsbehandling. Baseret på interview med 27 kvinder og par, vil Stine Willum Adrian, lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet, diskutere hvilke udfordringer og overvejelser kvinder og par i behandling gør sig, når der skal vælges donor.