Foredrags holdere & Foredrag

KOM OG HØR ÅRETS

Foredragsholdere

Cecilie Hother, Foredragsholder

PCO/PCOS er en hormonforstyrrende sygdom, der ca rammer 20% af danmarks kvinder, og hvor en af generne kan være barnløshed. Cecilie Hother gik offentligt frem og fortalte i 2016, at hun led af denne sygdom. I dette foredrag fortæller hun om livet med PCO/PCOS, alle fordommene, vejen til at stå offentligt frem og den livsbekræftende historie om hendes naturlige graviditet. Cecilie er ambassadør for PCO-foreningen.

Aboubakar Cissé, Læge Hvidovre hospital
IVF’s ABC
Abou’s oplæg handler om de forskellige procedurer man gennemgår under IVF behandling og hvad de indebærer fra hormonstimulation og ægudtagning videre over ICSI- og tesabehandling. Derudover kommer han ind på nogle de tillægsbehandlinger, man kan blive tilbudt samt deres dokumenterede virkning.
Anthony Aconis

Single parenting – views from a single dad // Soloforælder – tanker fra en enlig far

Anthony er solofar og deltager i debatten med sit syn på ligestilling i forældreskabet. Han drøfter hvordan kvaliteten af forældreskab ikke er afhængig af køn og at mænd er ligeså gode forældre som kvinder

Pelle Hvenegaard

Om sin bog “Kære Zoe Ukhona”

Pelle Hvenegaard fortæller om baggrunden for sin nye bog “Kære Zoe Ukhona”, der beskriver de seks år i “fertilitets- og adoptionshelvede”, som hans og hans hustru Caroline gik igennem før de endelig blev forældre til lille sydafrikanskfødte Zoe Ukhona. Han vil også læse en enkelt passage op fra bogen og ellers vil det foregå som en Q&A-session – forhåbentlig med en masse spørgsmål fra salen. Efterfølgende vil der være mulighed for at købe en bog og få den signeret – eller få signeret en man har købt i forvejen.

Thomas Søbirk Petersen, Professor of Etichs

Bør kommercielt rugemoderskab være tilladt i Danmark?

Er det etisk acceptabelt at ikke-kommercielt rugemoderskab er strafbart i Danmark for individer der er i behandling for barnløshed, men ikke for individer der ikke er i behandling? Bør kommercielt rugemoderskab være tilladt i Danmark? Disse etiske spørgsmål er vigtige at besvare, da svarene kan have betydning for en rækker individers muligheder for at få børn. I mit oplæg ønsker jeg at kortlægge argumenter for og imod rugemoderskab, samt demonstrere hvorfor rugemoderskab – kommercielt såvel som ikke-kommercielt bør være lovligt.

Susanne Juhl

Mændene bag donorsæden?
– rekruttering, udvælgelse og screening af sæddonorer.

Susanne Juhl fra Cryos International fortæller hvorledes donorrekruttering, udvælgelse og screening af sæddonorer foregår.

Stine Willum Adrian

Donorvalg og etiske overvejelser

Hvordan vælger man donor? Skal jeg vælge anonym, en ikke- anonym donor med en basis, eller udvidet profil? Det er spørgsmål, der rejser sig når man skal anvende donor til fertilitetsbehandling. Baseret på interview med 27 kvinder og par, vil Stine Willum Adrian, lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet, diskutere hvilke udfordringer og overvejelser kvinder og par i behandling gør sig, når der skal vælges donor.  

Signe Fjord

Jeg er single, sund og sædløs – bare kald mig kvinde!

Signe Fjord har denne vigtige opsang til alle professionelle i fertilitetsindustrien: “Når I har med os kommende solomødre at gøre, så bare kald os for kvinder – vi er ikke patienter”. Flere og flere singlekvinder får hjælp fra en sæddonor fra en sædbank og benytter fertilitetsbehandling til at stifte en mor-barn familie. Det er fordi det er en skøn familieform, der også holder i længden! Kom, bliv inspireret og få svar på alle dine spørgsmål om at gå fra en singletilværelse til en solomor hverdag.

Sasha Stormlund, ReproUnion

I de seneste år er laboratorieteknikker til brug for nedfrysning og optøning af befrugtede æg blevet så gode at vi tiltagende benytter os af denne metode. Ved en total-frys strategi nedfryses alle befrugtede æg og ægoplægningen udskydes til en efterfølgende menstruationscyklus. Total-frys bruges i Danmark primært som 1. valg til kvinder med øget risiko for at udvikle overstimulationssyndrom, men fordelene diskuteres i stigende grad, og på sigt vil dette muligvis blive et tilbud til alle kvinder/par i fertilitetsbehandling.

Jeg vil fortælle om rationalet bag denne strategi samt om nuværende viden på området i relation til graviditetschance, sikkerhed og patientvenlighed.

Raidun Kuhlman, Vitrolife

Forbeder din chance med EmbryoScope

Raidun er embryolog og hendes foredrag omhandler hvordan udvælgelsen af det bedste æg optimeres ved hjælp af embryoscopet og timelaps metoden.

Preben Christensen, SPZ Lab A/S

”Historier fortalt af sædcellerne”

Preben Christensen har forsket siden 1992 og udviklet nye metoder til undersøgelse af sædkvalitet. Siden 2000 har han arbejdet med test af DNA-integritet i sædceller. I 2006 var han med til at stifte SPZ Lab. Ved fertilitetsbehandling er der ofte kun fokus på kvinden. Hvis sædkvaliteten er normal, betragtes manden som ”frikendt”. Mange par oplever flere år med skuffende og opslidende behandlinger. Nogle par opnår ikke et barn. Skrøbeligt DNA i sædcellerne er en hyppig årsag til de skuffende behandlinger og spontane aborter. Samtidig kan det være årsagen til misdannelser eller problemer hos barnet. I kan benytte den nye forskning i sædcellernes DNA til at skyde genvej til en succesfuld fertilitetsbehandling og et sundt barn. Få samtidig en bedre sundhed.  DNA’et i sædcellerne kan forbedres på blot 3 måneder!

Micala Bendix
Osteopati og fertilitet
Indenfor osteopatien betragter man kroppen som en helhed, og man behandlerbevægeapparatet manuelt.Såfremt diagnosen er uforklarlig barnløshed, kan en medvirkende årsag være et skævt bækken, som hindrer tilstrækkelig blodgennemstrømning til området. Efter en grundig gennemgang af kroppen korrigerer osteopaten blidt bækkenet ved at bringe det i den mest hensigtsmæssige position til undfangelse. Formålet er desuden at optimere blod – og lymfe cirkulationenog at stimulere nervesystemet, der hvor uhensigtsmæssige 
spændinger kan forekomme.
Christina Santini, ChristinaSantini.com

Spis dig til bedre fertilitet – for ham og hende

– Hvorfor er infertilitet blevet et epidemisk problem netop nu? –   De 3 typiske årsager til lav fertilitet og hvad DU kan gøre. Tungmetaller og deres effekt på hormonbalance. Detox fra hormonforstyrrende stoffer – strategier der virker. Kostråd til at booste hans testosteron og hendes østrogen

Lærke PriskornReproUnion

Helt overordnet vil jeg primært have fokus på sædkvalitet og vil fortælle om betydningen af sædkvalitet for et pars fertilitetschancer, hvordan sædkvaliteten generelt har det blandt danske mænd, nationale og internationale tidsmæssige trends i sædkvalitet, samt hvilke faktorer (primært livsstils-faktorer), der kan have en indflydelse på sædkvaliteten.

Helle Bach, Grundforklaring om IVF

Basal information om fertilitet

Helle Bach fortæller om alle former for fertilitetsbehandling. Al basal informtion om Fertilitetsbehandling – hvad det vil sige og fertilitetsudredning.

Mikkel Raahede, Formand for foreningen DARE

Mikkel Langvad Raahede er far til tre døtre. Tvillinger på 10 og en pige mere på 3. Alle er født via surrogacy i USA. Mikkel er uddannet lærer og skuespiller, men bruger mere og mere af sin professionelle tid på at arbejde for lovliggørelsen af kommerciel surrogacy i Danmark. Mikkel er stifter og formand af foreningen DARE.

Elisabeth Juul Gade, Cand. med, PhD.

Aktuelt under uddannelse til speciallæge i gynækolog og obstetrik på Rigshospitalet

Forskningsinteresser omfatter områder, hvor specialerne Lungemedicin og Gynækologi overlapper. Mit primære interesseområde har været at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng imellem sygdommen asthma og den kvindelige reproduktion. Jeg har især undersøgt, om tiden til graviditet og antallet af fødte børn er forskellig imellem raske og astmatike kvinder både i en stor spørgeskema-undersgelse og klinisk på en fertilitetsklinik. Begge studier peger på, at kvindelige astmatikere bruger længere tid på at blive gravide og muligvis føder færre børn. Dette er vigtig viden, idet både astma og barnløshed er sygdomme, som viser stigende tendens i samfundet og oftest er forbundet med store sundhedsøkonomiske og samfundsmæssige udgifter.

Claus Sørensen

Og hvordan bliver vi så fertilie?

I en Kinesisk Medicinsk diagnose indgår bla. en vurdering af kroppens ressourcer, cirkulation af blod og væsker, og sinds/sjælstilstand – og det integreres i behandlingen målrettet på optimering af fertiliteten. Claus er én af få i Danmark med en universitetsgrad i Kinesisk Medicin og akupunktur samt Kinesisk Urtemedicin.

Maria Sundh, ReproUnion

Om ReproUnions forskning

Maria Sundh fortæller om hvordan ReproUnions forskning øger mulighederne for at fertilitetsbehandling lykkes. ReproUnion er et dansk-svensk forsknings- og udviklingsprojekt. De samarbejder omkring lige muligheder for højt specialiseret behandling i hele Øresundsregionen og forbedring af eksisterende samt udvikling af nye behandlingsmetoder. Derudover fokuserer vi på at øge videnskabelig forståelse for mekanismer der ligger til grund for infertilitet, samt sprede kundskab omkring præventive indsatser for at mindske antallet af par der bliver ramt.

Fieneke Lemmen, Vitanova

Laboratorie procedurer – hvad sker der i laboratoriet?

Lidt tal om fertilitetsbehandling i Danmark – Hvorfor har vi brug for fertilitetsbehandling? Hvor mange par er i behandling og hvor mange børn bliver hvert år født med hjælp? Og når man så har brug for lidt hjælp hvad sker der så i laboratoriet med vores æg og sæd?

Andreas Abraham, Eugin

Safety in Egg Donation Programs

Dr Andreas Abraham will give a talk on  “Safety in Egg Donation program and results following the Eugin standard” focusing on genetic screening and donor selection.

Adoption & Samfund
Kom og mød Adoption & Samfund på Fertilitetsmessen.
På messen kan du høre om adoptionsprocessen og om de mange glæder ved at adoptere internationalt.
Du kan høre meget mere om foreningens arbejde, deres rådgivning og møde en voksen adopteret, der fortæller om, hvad det vil sige at vokse op i en adoptivfamilie.
Wendie Wilson-Miller
Virginia Hart
Craig Reisser
Amanda Hurliman
Rich Vaughn
Charlotte Beck

Forbered din krop – inden du bliver gravid

Det har man gjort i fjernøsten i årtusinder. Du kan få hjælp til at forberede din krop inden graviditeten, så der er større sandsynlighed for at få en sund graviditet, en naturlig fødsel og et sundt barn. Hele programmet er baseret på en kombination af moderne lægevidenskab og yogatraditionens naturlige og holistiske metoder. Charlotte Bech anbefaler metoder, der ikke bare handler om, hvordan vi kan optimere frugtbarheden – men om hvordan vi får børn, der er sunde hele deres liv.

Anne Marie Jensen

Havnestadsklinikkens Fysioterapi

Dette foredrag handler om hvordan fysioterapi kan være et effektivt redskab til at behandle “funktionel sterilitet” – altså infertilitet, der skyldes mekaniske dysfunktioner i de reproduktive organer. I dette foredrag kommer vi ind på hvordan problemer med arvæv, holdningsanomalier, blokeringer i livmoderens bevægelser og position, inflammationer, alder mm kan være årsag til nedsat frugtbarhed. Og så skal selvfølgelig tale om mulighederne for at behandle disse udfordringer med øvelsesterapi, manuel terapi og laserterapi.

Tina Sandager

”Tina Sandager vil fortælle om de typiske problemstillinger der opstår når man er ufrivillig barnløs og kæmper for at få et barn ved hjælp af fertilitetsbehandling. I oplægget lægger hun også vægt på hvad man selv kan gøre for at få det bedre med sig selv, sit parforhold og sine øvrige relationer undervejs i et krævende behandlingsforløb.”

Tina Sandager er tidligere fertilitetssygeplejerske og psykoterapeut. Hun er specialist i at hjælpe kvinder, mænd og par med de psykiske og sociale udfordringer der opstår undervejs i en fertilitetsbehandling. Hun er forfatter til bogen ”Hvornår bliver det vores tur – Hjælp til barnløse i fertilitetsbehandling” og underviser/ superviserer sundhedsprofessionelle der arbejder på fertilitetsområdet.

Dorte Hansen

Når donoræg er næste skridt

Donoræg var sidste udvej, hvis Dorte Hansen skulle blive mor efter godt fire år og 14 blandede fertilitetsbehandlinger med egne æg. At skifte egne æg ud med donoræg giver mange spørgsmål. Og for Dorte gav det også endelig en positiv graviditetstest. Dorte fortæller om sine tanker før beslutningen, under graviditeten og efter fødslen af baby Ella, der kom til verden i april.

Nicolai Køster Rimwall

The taboo of being childless/Tabubelagt barnløshed

Nicolai Køster Rimvall er bestyrelsesmedlem i foreningen DARE samt uddannet i psykologi og medicin fra Københavns Universitet og har de sidste 10 år arbejdet med rådgivning af kriseramte. Selvom barnløshed idag ikke samfundsmæssigt er et ukendt fænomen, fører det alligevel til at mange oplever personlig krise som slider på individet såvel som parforholdet. Kampen for at skulle bryde tabuet som ufrivilligt barnløs kan synes uoverkommelig og ensom. Nicolai sætter derfor med sit foredrag fokus på problemstillingen ud fra et psykologisk såvel som personligt perspektiv.

Louise Traberg- Schmidt

Lovgivning i Danmark angående familiedannelse

Louise har mange straffesager, og med hende som din forsvarer, er du sikret et aktivt og grundigt forsvar, hvor hun kæmper til det sidste for at opnå dig det bedst mulige resultat. Herudover har Louise stor erfaring med udlændingesager, herunder familiesammenføringer, arbejdstilladelser, asyl, indfødsret samt permanente opholdstilladelser.

Frank Pedersen

 

 

 

Tine Stampe, La Roar life Science

La Roar er sat i verden for styrke kvinders fertilitet – naturligt og nemt.

Efter tre mislykkede graviditeter besluttede grundlægger Tine Stampe sig for en livsændring med mere fokus på kost og tilskud. I dag er Tine mor til to vidunderlige piger, og det blev startskuddet til La Roar. Til efteråret 18 bliver endnu en drøm til virkelighed og La Roar lancerer sit første produkt FertilityCare både online og i udvalgte butikker i Danmark.

Med La Roars konceptet får kvinden lige præcis de vitaminer, mineraler, planteekstrakter og Omega olie kroppen har brug for – i én samlet løsning.

La Roar FertilityCare er pakket med ekspertise. Hver enkelt råvare er omhyggelig udvalgt, intelligent sammensat og af fineste kvalitet. Vi sætter en dyd i bæredygtighed og omtanke for moderjord. om en del af Copehagen Science City baserer La Roars løsning sig på den seneste evidensbaserede videnskabelige emperi, samt Sundhedsstyrelsens og UK/EU Nutrient Reference Value (NVR) anbefalinger.

Stacie Ludlow

Bodil Marloth Meldgaard, SellmerDiers

SellmerDiers Sædbank – en ny sædbank med åbne donorprofiler

SellmerDiers er en ny sædbank, der lægger stor vægt på ansvarlighed over for patienter, donorbørn og donorer. Derfor har vi også lavet en ny donorkategori, der tager udgangspunkt i dig og din kommende donorfamilie. Hør om vores donorkategorier og hvorfor, der er behov for endnu en sædbank på markedet.

 Henriette Cranil, European Sperm Bank

Psykolog

Henriette Cranil er psykolog og mor til donor-tvillinger på 7 år. Som psykolog har Henriette gjort det til et af sine specialer at rådgive singler og par i at få barn via donor med de mange spørgsmål og dilemmaer, der ofte melder sig i overvejelsesfasen og de senere faser i rollen som forældre. Henriette er desuden en erfaren oplægsholder, og inddrager både på sin psykologfaglighed og sine personlige erfaringer, når hun i dagens oplæg fokuserer på overvejelsesfasen og livet som singlemor. Konkret dykker hun ned i nogle af de helt centrale temaer ift. at blive mor på egen hånd og reflekterer over spørgsmålene: Skal donor være anonym eller kendt? Hvad er vigtigt, når både mor og barn/børn skal trives i en hverdag med én forælder? Og hvordan taler jeg med mit barn om, at det ikke har en far? Henriette Cranil skriver i øvrigt blogindlæg på European Sperm Banks blog.

Mariya Osnovina, First Egg Bank

First Egg Bank er en donoræg bank, som blev grundlagt i 2008. Vi er en del af Medicover Fertility. Teamet bag First Egg Bank hjælper barnløse med at opnå drømmen om et barn.
Hos os udfører vi alle de behandlinger, som er nødvendige for en sussessfuld IVF behandling: både sæd og ægdonation samt dobbeldonation. Derudover tilbyder vi både fertilitetsklinikker og vores patienter muligheden for cryoshipping over hele verdenen.

Simon Hedley, IVF Couriers

“Transporting gametes and embryos safely between clinics or cryobanks worldwide” – how it should be done !

We recognise that these might be your only existing gametes (sperm) or embryos, perhaps irreplaceable and therefore priceless and beyond value. As personal tissue samples they cannot be insured – and even if they could, what would be the benefit were they to be damaged in transit ? If you are now considering to move them to a clinic abroad for whatever type of further treatment or use, then you have probably incurred already a lot of expense. So how can you transfer them SAFELY, legally and cost-efficiently ? We at IVF Couriers are here to tell you how, and answer any related questions you might have.

Helle Hjalgrim, Amplexa Genetics

Hvad kan vi bruge genetiske undersøgelser til?

Ingen undersøgelser kan garantere at man får et rask barn – der er for mange tilstande, som vi ikke kender årsagen til. Der er til gengæld rigtig mange tilstande og sygdomme som vi ved hvorfor opstår – nogle af dem er på grund af forandringer i vore gener. Vi kan på forhånd undersøge om vi er i risiko for at børn med nogle af de sjældne genetiske sygdomme; nogle kan behandles med godt resultat hvis vi sætter tidligt ind, andre kan desværre ikke behandles. Kom og hør om genetik, genetiske undersøgelser og hvad de kan vise”

Helene Hindberg

Lidt om oplægget: FUGA- Foreningen for Ufrivillige Gentagne Aborter er en patientforening for kvinder/par, der har oplevet gentagne ufrivillige aborter. Det er en voldsom belastning både fysisk og psykisk, og mange har brug for støtte og et forum, hvor de kan vende tanker og følelser omkring deres tab. Helene Hindberg vil holde et lille oplæg om sin egen oplevelse af at have mistet otte gange. Bagefter vil der være mulighed for spørgsmål og udveksling af erfaringer.

Kl. 10.15

FUGA- Foreningen for Ufrivillige Gentagne Aborter er en patientforening for kvinder/par, der har oplevet gentagne ufrivillige aborter. Det er en voldsom belastning både fysisk og psykisk, og mange har brug for støtte og et forum, hvor de kan vende tanker og følelser omkring deres tab. Helene Hindberg vil holde et lille oplæg om sin egen oplevelse af at have mistet otte gange. Bagefter vil der være mulighed for spørgsmål og udveksling af erfaringer

Helene Hindberg / Foreningen for Ufrivillige Gentagne Aborter

SellmerDiers er en ny sædbank med en ny "type" åben donorkategori. Hør mere om deres donorprofil.

SellmerDiers Sædbank / En ny sædbank - med en ny åben donorkategori

Dette foredrag handler om hvordan fysioterapi kan være et effektivt redskab til at behandle "funktionel sterilitet" - altså infertilitet, der skyldes mekaniske dysfunktioner i de reproduktive organer. I foredraget forklarer Annemarie hvordan problemer med arvæv, holdningsanomalier, blokeringer i livmoderens bevægelser og position, inflammationer, alder mm kan være årsag til nedsat frugtbarhed. Derudover beskriver hun behandlingsmulighederne af disse udfordringer med øvelsesterapi, manuel terapi og laserterapi.

Anne Marie Jensen / Fertilitet & Fysioterapi
KL. 13

Foredraget bliver en personlig fortælling om nærvær, (om)sorg og følelsen af, at have skæbnen ude at egne hænder.
Det bliver 30 min. om hvordan jeg mistede mig selv, nære relationer og levede en tilværelse i et "infertilt vakuum". På halvandet år havde jeg intet mindre end tre aborter og sammenlagt været gravid i otte måneder. Det lod min krop træt, tung og udmattede hen. De hurtige kulhydrater og sukkeret, der var blevet brugt til at holde hele showet kørende, havde overtaget min fysisk og psyke. Jeg var ulykkelig.
December 2015 tog jeg derfor en vigtig beslutning, der endte ud i den livsstilsændring, der er grunden til jeg står på Fertilitsmessen til maj. Jeg ændrede min kost. Det ændrede mit liv og jeg er i dag mor til to vidunderlige piger. Jeg vil undervejs i oplægget, og med udgangpunkt i min baggrund med psykologi, Women´s Fitness, 7 år i medicinal branchen, komme med mine bedste råd til hvordan du selv kan komme igang med din livsstilsændring, fastholder den og styrker din fertilitet.

Tine Stampe

Hvordan vælger man donor? Skal jeg vælge anonym, en ikke- anonym donor med en basis, eller udvidet profil? Det er spørgsmål, der rejser sig når man skal anvende donor til fertilitetsbehandling. Baseret på interview med 27 kvinder og par, vil Stine Willum Adrian, lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet, diskutere hvilke udfordringer og overvejelser kvinder og par i behandling gør sig, når der skal vælges donor.  

Stine Willum Adrian, lektor i teknoantropologi på Aalborg Universitet / Donorvalg og etiske overvejelser

First Egg Bank er en donoræg bank, som blev grundlagt i 2008. Vi er en del af Medicover Fertility. Teamet bag First Egg Bank hjælper barnløse med at opnå drømmen om et barn. Hos os udfører vi alle de behandlinger, som er nødvendige for en sussessfuld IVF behandling: både sæd og ægdonation samt dobbeldonation. Derudover tilbyder vi både fertilitetsklinikker og vores patienter muligheden for cryoshipping over hele verdenen. 

Maryia Osnovina

Preben Christensen har forsket siden 1992 og udviklet nye metoder til undersøgelse af sædkvalitet. Siden 2000 har han arbejdet med test af DNA-integritet i sædceller. I 2006 var han med til at stifte SPZ Lab. Ved fertilitetsbehandling er der ofte kun fokus på kvinden. Hvis sædkvaliteten er normal, betragtes manden som ”frikendt”. Mange par oplever flere år med skuffende og opslidende behandlinger. Nogle par opnår ikke et barn. Skrøbeligt DNA i sædcellerne er en hyppig årsag til de skuffende behandlinger og spontane aborter. Samtidig kan det være årsagen til misdannelser eller problemer hos barnet. I kan benytte den nye forskning i sædcellernes DNA til at skyde genvej til en succesfuld fertilitetsbehandling og et sundt barn. Få samtidig en bedre sundhed. DNA’et i sædcellerne kan forbedres på blot 3 måneder!

Preben Christensen, SPZ Lab A/S / ”Historier fortalt af sædcellerne”

- Hvorfor er infertilitet blevet et epidemisk problem netop nu? -   De 3 typiske årsager til lav fertilitet og hvad DU kan gøre. -   Tungmetaller og deres effekt på hormonbalance-   Detox fra hormonforstyrrende stoffer - strategier der virker-   Kostråd til at booste hans testosteron og hendes østrogen

Cecilie Hother, PCO-foreningen / Spis dig til bedre fertilitet - for ham og hende

Henriette Cranil er psykolog og mor til donor-tvillinger på 7 år. Som psykolog har Henriette gjort det til et af sine specialer at rådgive singler og par i at få barn via donor med de mange spørgsmål og dilemmaer, der ofte melder sig i overvejelsesfasen og de senere faser i rollen som forældre. Henriette er desuden en erfaren oplægsholder, og inddrager både på sin psykologfaglighed og sine personlige erfaringer, når hun i dagens oplæg fokuserer på overvejelsesfasen og livet som singlemor. Konkret dykker hun ned i nogle af de helt centrale temaer ift. at blive mor på egen hånd og reflekterer over spørgsmålene: Skal donor være anonym eller kendt? Hvad er vigtigt, når både mor og barn/børn skal trives i en hverdag med én forælder? Og hvordan taler jeg med mit barn om, at det ikke har en far? Henriette Cranil skriver i øvrigt blogindlæg på European Sperm Banks blog.

Henriette Cranil / Psykolog og mor til donor-tvillinger på 7 år

Abu's oplæg handler om de forskellige procedurer man gennemgår under IVF behandling og hvad de indebærer fra hormonstimulation og ægudtagning videre over ICSI- og tesabehandling. Derudover kommer han ind på nogle de tillægsbehandlinger, man kan blive tilbudt samt deres dokumenterede virkning. 

Abubacar Cicce, læge Hvidovre hospital  / IVF's ABC
Kl. 10.15

Pelle Hvenegaard fortæller om baggrunden for sin nye bog "Kære Zoe Ukhona", der beskriver de seks år i "fertilitets- og adoptionshelvede", som hans og hans hustru Caroline gik igennem før de endelig blev forældre til lille sydafrikanskfødte Zoe Ukhona. Han vil også læse en enkelt passage op fra bogen og ellers vil det foregå som en Q&A-session - forhåbentlig med en masse spørgsmål fra salen. Efterfølgende vil der være mulighed for at købe en bog og få den signeret - eller få signeret en man har købt i forvejen.

Pelle Hvenegaard / Om sin bog
Kl. 12

Helle Bach fortæller om alle former for fertilitetsbehandling. Al basal informtion om Fertilitetsbehandling - hvad det vil sige og fertilitetsudredning.

Helle Bach, Grundforklaring om IVF / Basal information om fertilitet

Mikkel Langvad Raahede er far til tre døtre. Tvillinger på 10 og en pige mere på 3. Alle er født via surrogacy i USA. Mikkel er uddannet lærer og skuespiller, men bruger mere og mere af sin professionelle tid på at arbejde for lovliggørelsen af kommerciel surrogacy i Danmark. Mikkel er stifter og formand af foreningen DARE.

Mikkel Raahede, Formand for foreningen DARE
kl. 14.30

Anthony er solofar og deltager i debatten med sit syn på ligestilling i forældreskabet. Han drøfter hvordan kvaliteten af forældreskab ikke er afhængig af køn og at mænd er ligeså gode forældre som kvinder.

Anthony

Er det etisk acceptabelt at ikke-kommercielt rugemoderskab er strafbart i Danmark for individer der er i behandling for barnløshed, men ikke for individer der ikke er i behandling? Bør kommercielt rugemoderskab være tilladt i Danmark? Disse etiske spørgsmål er vigtige at besvare, da svarene kan have betydning for en rækker individers muligheder for at få børn. I mit oplæg ønsker jeg at kortlægge argumenter for og imod rugemoderskab, samt demonstrere hvorfor rugemoderskab – kommercielt såvel som ikke-kommercielt bør være lovligt.

Thomas Søbirk Petersen, Professor of Etichs / Bør kommercielt rugemoderskab være tilladt i Danmark?
kl. 10.30

Maria Sundh fortæller om hvordan ReproUnions forskning øger mulighederne for at fertilitetsbehandling lykkes. ReproUnion er et dansk-svensk forsknings- og udviklingsprojekt. De samarbejder omkring lige muligheder for højt specialiseret behandling i hele Øresundsregionen og forbedring af eksisterende samt udvikling af nye behandlingsmetoder. Derudover fokuserer vi på at øge videnskabelig forståelse for mekanismer der ligger til grund for infertilitet, samt sprede kundskab omkring præventive indsatser for at mindske antallet af par der bliver ramt.

Maria Sundh, ReproUnion / Om ReproUnions forskning
kl. 11.15

Helt overordnet vil jeg primært have fokus på sædkvalitet og vil fortælle om betydningen af sædkvalitet for et pars fertilitetschancer,...

Lærke Priskorn, ReproUnion

I de seneste år er laboratorieteknikker til brug for nedfrysning og optøning af befrugtede æg blevet så gode at vi tiltagende benytter os af denne metode. Ved en total-frys strategi nedfryses alle befrugtede æg og ægoplægningen udskydes til en efterfølgende menstruationscyklus. Total-frys bruges i Danmark primært som 1. valg til kvinder med øget risiko for at udvikle overstimulationssyndrom, men fordelene diskuteres i stigende grad, og på sigt vil dette muligvis blive et tilbud til alle kvinder/par i fertilitetsbehandling.
Jeg vil fortælle om rationalet bag denne strategi samt om nuværende viden på området i relation til graviditetschance, sikkerhed og patientvenlighed.

Sasha Stormlund, ReproUnion / Total-frys af befrugtede æg

Kom og mød Adoption & Samfund på Fertilitetsmessen.
På messen kan du høre om adoptionsprocessen og om de mange glæder ved at adoptere internationalt.
Du kan høre meget mere om foreningens arbejde, deres rådgivning og møde en voksen adopteret, der fortæller om, hvad det vil sige at vokse op i en adoptivfamilie.

Ina Dygaard & Rikke Klestrup / Adoption & Samfund
KL 14

We recognise that these might be your only existing gametes (sperm) or embryos, perhaps irreplaceable and therefore priceless and beyond value. As personal tissue samples they cannot be insured - and even if they could, what would be the benefit were they to be damaged in transit ? If you are now considering to move them to a clinic abroad for whatever type of further treatment or use, then you have probably incurred already a lot of expense. So how can you transfer them SAFELY, legally and cost-efficiently ? We at IVF Couriers are here to tell you how, and answer any related questions you might have.

Simon Hedley

Dr Andreas Abraham will give a talk on “Safety in Egg Donation program and results following the Eugin standard” focusing on genetic screening and donor selection.

Dr Andreas Abraham
kl. 10.30

Raidun er embryolog og hendes foredrag omhandler hvordan udvælgelsen af det bedste æg optimeres ved hjælp af embryoscopet og timelaps metoden.

Raidun Kuhlman, Vitrolife / Forbeder din chance med EmbryoScope
Kl. 11.30

I en Kinesisk Medicinsk diagnose indgår bla. en vurdering af kroppens ressourcer, cirkulation af blod og væsker, og sinds/sjælstilstand - og det integreres i behandlingen målrettet på optimering af fertiliteten. Claus er én af få i Danmark med en universitetsgrad i Kinesisk Medicin og akupunktur samt Kinesisk Urtemedicin.

Claus Sørensen / Og hvordan bliver vi så fertilie?
kl. 12.30

Lidt tal om fertilitetsbehandling i Danmark - Hvorfor har vi brug for fertilitetsbehandling? Hvor mange par er i behandling og hvor mange børn bliver hvert år født med hjælp? Og når man så har brug for lidt hjælp hvad sker der så i laboratoriet med vores æg og sæd?

Fieneke Lemmen, Vitanova / Laboratorie procedurer – hvad sker der i laboratoriet?

Forskningsinteresser omfatter områder, hvor specialerne Lungemedicin og Gynækologi overlapper. Mit primære interesseområde har været at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng imellem sygdommen asthma og den kvindelige reproduktion. Jeg har især undersøgt, om tiden til graviditet og antallet af fødte børn er forskellig imellem raske og astmatike kvinder både i en stor spørgeskema-undersgelse og klinisk på en fertilitetsklinik. Begge studier peger på, at kvindelige astmatikere bruger længere tid på at blive gravide og muligvis føder færre børn. Dette er vigtig viden, idet både astma og barnløshed er sygdomme, som viser stigende tendens i samfundet og oftest er forbundet med store sundhedsøkonomiske og samfundsmæssige udgifter.

Elisabeth Juul Gade, Cand. med, PhD. / Aktuelt under uddannelse til speciallæge i gynækolog og obstetrik på Rigshospitalet
Kl. 14.30

Indenfor osteopatien betragter man kroppen som en helhed, og man behandlerbevægeapparatet manuelt.Såfremt diagnosen er uforklarlig barnløshed, kan en medvirkende årsag være et skævt bækken, som hindrer tilstrækkelig blodgennemstrømning til området. Efter en grundig gennemgang af kroppen korrigerer osteopaten blidt bækkenet ved at bringe det i den mest hensigtsmæssige position til undfangelse. Formålet er desuden at optimere blod – og lymfe cirkulationenog at stimulere nervesystemet, der hvor uhensigtsmæssige
spændinger kan forekomme.

Michala Bendix / Osteopati og infertilitet/subfertilitet
KL 15.30

Ingen undersøgelser kan garantere at man får et rask barn - der er for mange tilstande, som vi ikke kender årsagen til. Der er til gengæld rigtig mange tilstande og sygdomme som vi ved hvorfor opstår - nogle af dem er på grund af forandringer i vore gener. Vi kan på forhånd undersøge om vi er i risiko for at børn med nogle af de sjældne genetiske sygdomme; nogle kan behandles med godt resultat hvis vi sætter tidligt ind, andre kan desværre ikke behandles. Kom og hør om genetik, genetiske undersøgelser og hvad de kan vise"

Helle Hjalgrim / Hvad kan vi bruge genetiske undersøgelser til?
Anthony Aconis / Single Parenting - Perspectives From a Single Dad
KL. 10.30

Det har man gjort i fjernøsten i årtusinder. Du kan få hjælp til at forberede din krop inden graviditeten, så der er større sandsynlighed for at få en sund graviditet, en naturlig fødsel og et sundt barn. Hele programmet er baseret på en kombination af moderne lægevidenskab og yogatraditionens naturlige og holistiske metoder. Charlotte Bech anbefaler metoder, der ikke bare handler om, hvordan vi kan optimere frugtbarheden - men om hvordan vi får børn, der er sunde hele deres liv.

Charlotte Bech / Forbered din krop - inden du bliver gravid
Kl. 11.30

Hvorfor er infertilitet blevet et epidemisk problem netop nu? – De 3 typiske årsager til lav fertilitet og hvad DU kan gøre. Tungmetaller og deres effekt på hormonbalance. Detox fra hormonforstyrrende stoffer – strategier der virker. Kostråd til at booste hans testosteron og hendes østrogen

Christina Santini / Spis dig til bedre fertilitet – for ham og hende
Kl. 12.30

Donoræg var sidste udvej, hvis Dorte Hansen skulle blive mor efter godt fire år og 14 blandede fertilitetsbehandlinger med egne æg. At skifte egne æg ud med donoræg giver mange spørgsmål. Og for Dorte gav det også endelig en positiv graviditetstest. Dorte fortæller om sine tanker før beslutningen, under graviditeten og efter fødslen af baby Ella, der kom til verden i april.

Dorte Hansen / Når donoræg er næste skridt
Kl. 13.30

”Tina Sandager vil fortælle om de typiske problemstillinger der opstår når man er ufrivillig barnløs og kæmper for at få et barn ved hjælp af fertilitetsbehandling. I oplægget lægger hun også vægt på hvad man selv kan gøre for at få det bedre med sig selv, sit parforhold og sine øvrige relationer undervejs i et krævende behandlingsforløb.
Tina Sandager er tidligere fertilitetssygeplejerske og psykoterapeut. Hun er specialist i at hjælpe kvinder, mænd og par med de psykiske og sociale udfordringer der opstår undervejs i en fertilitetsbehandling. Hun er forfatter til bogen ”Hvornår bliver det vores tur – Hjælp til barnløse i fertilitetsbehandling” og underviser/ superviserer sundhedsprofessionelle der arbejder på fertilitetsområdet.

Tina Sandager / Psykoterapeutisk behandling
Kl. 14.30

Mændene bag donorsæden?
- rekruttering, udvælgelse og screening af sæddonorer.
Susanne Juhl fra Cryos International fortæller hvorledes donorrekruttering, udvælgelse og screening af sæddonorer foregår.

Susanne Juhl / Mændene bag donorsæden?
KL. 15.30

Signe Fjord har denne vigtige opsang til alle professionelle i fertilitetsindustrien:

“Når I har med os kommende solomødre at gøre, så bare kald os for kvinder – vi er ikke patienter”.

Flere og flere singlekvinder får hjælp fra en sæddonor fra en sædbank og benytter fertilitetsbehandling til at stifte en mor-barn familie. Det er fordi det er en skøn familieform, der også holder i længden!

Kom, bliv inspireret og få svar på alle dine spørgsmål om at gå fra en singletilværelse til en solomor hverdag.

Signe Fjord / Jeg er single, sund og sædløs – bare kald mig kvinde!
Fertilitetsmessen tager forbehold for eventuelle ændringer i oplægsrækken